ΟΛΜΕ: Διακήρυξη για την Παγκόσμια Ημέρα του Εκπαιδευτικού

Διακήρυξη για την Παγκόσμια Ημέρα του Εκπαιδευτικού εξέδωσε το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ

το πλήρες κείμενο . .