Μουσείο Ηρακλειδών: Οι Τέσσερις Εποχές της Αρχαίας Φιλοσοφίας. Κύκλος 4 ενοτήτων

Συντονιστής σεμιναρίου: Γιάννης Σταματέλλος , PhD, (Ινστιτούτο Φιλοσοφίας & Τεχνολογίας) Τι είναι η αρχαία Ελληνική φιλοσοφία; Ποιοι ήταν οι αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι; Ποιες οι θεωρίες τους και πώς επηρέασαν την επιστήμη, την τέχνη και τον πολιτισμό; Η ιστορία της αρχαίας Ελληνικής φιλοσοφίας περιλαμβάνει μία χιλιετία σκέψης, στοχασμού και ιδεών. Εκτείνεται από τον 6ο αιώνα π. Χ., με απαρχή τον υλοζωισμό του Θαλή, έως τον 6ο αιώνα μ. Χ. και το κλείσιμο της Πλατωνικής Ακαδημίας των Αθηνών το 529 μ. Χ. Σε αυτό το διάστημα, η φιλοσοφική σκέψη διατήρησε την ενότητά της περνώντας από τέσσερα εξελικτικά στάδια: (Α) Προσωκρατική Εποχή (π. 6ος – 5ος αιώνας π. Χ.) – Ίωνες, Πυθαγόρειοι, Ελεάτες,...