Α. Αντωνάκος: Οι «δολοφόνοι» της δημοκρατίας

Οι «δολοφόνοι» της δημοκρατίας. «Η δημοκρατία δολοφονήθη εν Ελλάδι υπό καθεστώς ελευθερίας και οι συνταγματάρχες απλώς της έδωσαν τη χαριστική βολή». Κ. Καραμανλής, N.Y.T. 7/12/67  Η δικτατορία δεν ήταν κεραυνός εν αιθρία. Δεν κατέλυσε μια ώριμη δημοκρατία. Η Ελλάδα, αν και ραγδαία αναπτυσσόμενη, δεν είχε ξεφύγει ακόμα από την Βαλκανική υπανάπτυξη. Η οικονομική και μορφωτική υστέρηση, η ταχεία αστικοποίηση και τα φυσικά επακόλουθα του εμφύλιου δημιουργούσαν τις προϋποθέσεις για την πυροδότηση έκρυθμων καταστάσεων. Από το άλλο μέρος, η ιστορική εξέλιξη της χώρας από την Τουρκοκρατία στην ανεξαρτησία, δεν ευνόησε την αστική διαστρωμάτωση της κοινωνίας και την ομαλή ανάπτυξη των θεσμών της. Η ανυπαρξία αστικής τάξης και η έλλειψη αντίστοιχης κοινωνικής...