Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών: Ανάρτηση Οδηγού Erasmus+ 2022

Δημοσιεύθηκε ο Οδηγός 2022 για το πρόγραμμα Erasmus+. Ο προϋπολογισμός του Erasmus+ για το 2022 ανέρχεται, πανευρωπαϊκά, στα 3,9 δις ευρώ.Προτεραιότητες του Erasmus+Με τον αυξημένο προϋπολογισμό του προσφέρει τη δυνατότητα, σε ακόμη μεγαλύτερο αριθμό ατόμων, να πάρουν μέρος σε αυτό και να επωφεληθούν από τη συμμετοχή τους, καθώς δίνει έμφαση σε:•    Εκπαίδευση και κατάρτιση•    Προσωπική και επαγγελματική καλλιέργεια•    Φιλίες και αναμνήσειςΤαυτόχρονα, η συμπερίληψη συνεχίζει να αποτελεί βασική προτεραιότητά του.Περιεχόμενα του ΟδηγούΣτον Οδηγό Erasmus+ 2022 περιλαμβάνονται:•    Οι προθεσμίες υποβολής αιτήσεων•    Οι προτεραιότητες του Προγράμματος•    Οι δράσεις που υποστηρίζονται•    Η διαθέσιμη χρηματοδότηση για κάθε δράση•    Πληροφορίες για τη συμμετοχή