Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής: Οδηγός για την έγκριση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Ερευνών

Οδηγός για την Έγκριση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Ερευνών εκδόθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Πατήστε εδώ για να ανοίξετε τον Οδηγό