Ενισχυτική Διδασκαλία στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση: Οδηγός διαχείρισης

Εκδόθηκε από το ΥΠΑΙΘ η Απόφαση Έγκρισης του «Οδηγού Υλοποίησης και Εφαρμογής Φυσικού Αντικειμένου και Διαχείρισης Οικονομικού Αντικειμένου» της Πράξης «ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020» Πατήστε εδώ για να δείτε την απόφαση