Οδηγίες αξιολόγησης φιλολογικών μαθημάτων Γενικού Λυκείου

Τις διευκρινιστικές οδηγίες και τα  αξιολογικά κριτήρια επιμελήθηκαν οι:

Μωρίκη Χρυσάνα για την Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και
Παπαντωνίου Ελένη για τη Ν.Ε. Γλώσσα & Λογοτεχνία
Συντονίστριες Εκπαιδευτικού έργου του ΠΕΚΕΣ Στερεάς Ελλάδας . . .