Η Κλιματική Αλλαγή Λόγω της Μόλυνσης της Ατμόσφαιρας με CO2-Ανάγκη Εισαγωγής Νέων Καθαρών Τεχνολογιών που θα Βοηθήσει και την Ανάπτυξη της Οικονομίας

του Ν. Ηλιάδη «Η επιστήμη του 350» ( πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.350.org/ Ανάλυση του προβλήματος της μόλυνσης της ατμόσφαιρας Ο αριθμός 350 είναι ο περισσότερο σημαντικός αριθμός του πλανήτη . Ο αριθμός των 350 σωματιδίων ανά 1 εκατομμύριο σωματίδια , είναι  το ασφαλές άνω όριο διοξειδίου του άνθρακα ( CO2) στην ατμόσφαιρα του πλανήτη. Σήμερα βρισκόμαστε πάνω από τη  ζώνη ασφαλείας  στα 390 ppm ( parts per million- σωματίδια ( CO2)  ανά εκατομμύριο ) , και εκτός αν γυρίσουμε με δραματική ταχύτητα στα 350 ppm  αυτόν τον αιώνα, ρισκάρουμε στο να φθάσουμε σε κρίσιμα σημεία και μη αντιστροφή επιδράσεων και χαρακτηριστικών , όπως είναι το λιώσιμο του στρώματος του...