ΟΛΤΕΕ: Αυτεπάγγελτη νομική κάλυψη των εκπαιδευτικών

Αθήνα, 21-02-2023  Αρ. Δ.Τ.: 26 Απο το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.