Ένας εικονογραφημένος περιοδικός πίνακας στοιχείων από την Ιαπωνία, ένα χημικό στοιχείο που δεν υπάρχει και ένα δάκρυ

Πηγή: https://physicsgg.me Στην παραπάνω εικόνα βλέπουμε το τμήμα ενός τέτοιου περιοδικού συστήματος στοιχείων που περιέχει το στοιχείο ρήνιο (Re). Στο ίδιο πλαίσιο με το ρήνιο βλέπουμε το πρόσωπο του Ιάπωνα χημικού Masataka Ogawa (1865-1930) με ένα δάκρυ να κυλάει στο μάγουλό του (!), ενώ ως έτος ανακάλυψης του στοιχείου αναφέρεται το 1908, αντί του 1925 που είναι η επίσημη ημερομηνία ανακάλυψής του. Γιατί; Διότι ο Ogawa το 1908 ισχυρίστηκε πως ανακάλυψε το στοιχείο 43 (το γνωστό σήμερα ως τεχνήτιο και στην δημοσίευσή του το ονόμασε nipponium (νιπόνιο, δηλαδή ιαπώνιο). Όμως, στην πραγματικότητα ανακάλυψε το στοιχείο 75, το οποίο ξανα-ανακαλύφθηκε αργότερα, το 1925, και ονομάστηκε ρήνιο (Re). Ενώ, τo όνομα nipponium ξεχάστηκε και δεν...