Νέο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου με θέμα: Σπουδές φύλου-Μεθοδολογίες, θεωρίες, πολιτικές

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο προσφέρει για πρώτη φορά το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Σπουδές φύλου: Μεθοδολογίες, θεωρίες, πολιτικές». Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα είναι το μοναδικό εξ αποστάσεως στο είδος του και ακολουθεί τις κυριότερες θεωρητικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις που έχουν αναπτυχθεί στο αντίστοιχο διεθνές πλαίσιο σπουδών. Θα δώσει τα απαραίτητα εφόδια σε φοιτήτριες και φοιτητές προκειμένου να κατανοήσουν τις έννοιες, τις θεωρίες και τις ακαδημαϊκές συζητήσεις σχετικά με τις σχέσεις του φύλου, συνδέοντάς τες με τις σύγχρονες κοινωνικές πρακτικές και όψεις της έμφυλης ανισότητας, με σημαντική και διαχρονική επικαιρότητα τόσο παγκοσμίως, όσο και στη χώρα μας. Αναλυτικότερα, το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Σπουδές φύλου: Μεθοδολογίες, θεωρίες, πολιτικές» καλύπτει ένα μεγάλο εύρος κοινωνικών ζητημάτων και συζητήσεων...