Ι.Ε.Π.: Νέα σενάρια για τα Αρχαία Ελληνικά από το ΚΕΓ. Μάιος 2019

Θεωρητικό πλαίσιο Συμπτυγμένη πρόταση – Ξενοφώντας Συμπτυγμένη πρόταση – Σοφοκλής