ΙΚΥ: Πρωτοβουλία της Ε.Ε. Bauhaus. Φάση συν-σχεδιασμού του Νέου Ευρωπαϊκού Bauhaus

Πρωτοβουλία της Ε.Ε. Bauhaus : φάση συν-σχεδιασμού του Νέου Ευρωπαϊκού Bauhaus. Το Νέο Ευρωπαϊκό Bauhaus είναι ένα περιβαλλοντικό, οικονομικό και πολιτιστικό σχέδιο, που  στοχεύει να συμβάλει στην υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας συνδυάζοντας τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό με τις αρχές της βιωσιμότητας, της προσβασιμότητας, της προσιτότητας και τις επενδύσεις. Πρόκειται για μια διατομεακή και χωρίς αποκλεισμούς πρωτοβουλία και η συμμετοχή του εκπαιδευτικού τομέα, σε όλες τις πτυχές του, είναι ζωτικής σημασίας. Ο στόχος της φάσης σχεδιασμού είναι η διαμόρφωση της κεντρικής ιδέας μέσα από την ανταλλαγή απόψεων, τον εντοπισμό των πιο επειγουσών αναγκών και προκλήσεων, και τη σύνδεση μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών. Στο πλαίσιο της φάσης σχεδιασμού, η Επιτροπή θα προκηρύξει το εαρινό...