ΥΠΠΕΘ: Οριστικοί Πίνακες Κατάταξης Υποψηφίων Διευθυντών Δ.Ι.Ε.Κ.

Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ οι οριστικοί πίνακες ανά Περιφέρεια,  Κατάταξης Υποψηφίων Διευθυντών Δ.Ι.Ε.Κ. . . .