Δ.Ι.Ε.Κ.: Μεταφορά μαθημάτων από το Β΄ εξάμηνο 2020 στο 2021. Εξ αποστάσεως εκπαίδευση από 22/2/2021. Σε εκκρεμότητα εργαστηριακά μαθήματα

Εγκύκλιο με την οποία προστίθενται εδάφια σε διατάξεις της υπ’ αρ. 5954/23-6-2014 υπουργικής απόφασης «Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) εκδόθηκε από το ΥΠΑΙΘ. Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την εγκύκλιο. Τα εδάφια που προστίθενται: «Τμήμα της κατάρτισης του χειμερινού εξαμήνου 2020Β, (εργαστηριακά μαθήματα τα οποία δεν διδάχθηκαν ή δεν έχουν διδαχθεί επαρκώς), θα υλοποιηθούν κατά το εαρινό εξάμηνο 2021Α...