ΥΠΑΙΘ: Διορισμός αιρετών εκπροσώπων στο Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.

Απόφαση με θέμα: Διορισμός αιρετών εκπροσώπων στο Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. υπέγραψε η Γ.Γ. Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κ. Α. Γκίκα. Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την απόφαση. Α. ΤΑΚΤΙΚΑ ΑΙΡΕΤΑ ΜΕΛΗ Βούγιας Βασίλειος του Ιωάννη, κλάδου ΠΕ30-Κοινωνικών Λειτουργών του ΚΕΣΥ Φθιώτιδας Μπουλμέτη Γεωργία του Περικλή, κλάδου ΠΕ30-Κοινωνικών Λειτουργών του Ε.Ε.Ε.ΕΚ. ΑγίουΔημητρίου Β. ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΑΙΡΕΤΑ ΜΕΛΗ Κυργιόπουλος Ιωάννης του Αναστασίου, κλάδου ΠΕ23-Ψυχολόγων του...