Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο: Έκδοση πανεπιστημιακής εφημερίδας με τίτλο «Open2U». Το τεύχος Μαρτίου

Σε ένα πολύ ενδιαφέρον και παράλληλα φιλόδοξο εγχείρημα, προέβη το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, ξεκινώντας την έκδοση της δικής του Πανεπιστημιακής Εφημερίδας. Με τίτλο «Open2U» η νέα αυτή εκδοτική προσπάθεια του Ιδρύματος, επιχειρεί να εκμηδενίσει τις αποστάσεις μεταξύ των φοιτητών και των αποφοίτων του, οι οποίες εκ των πραγμάτων υπάρχουν, λόγω της αποκλειστικά εξ αποστάσεως εκπαιδευτικής διαδικασίας του Πανεπιστημίου. Η Διοικούσα...