Tagged: ΜΑΘΗΤΕΙΑ

0

Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής: Έναρξη 4ου Κύκλου της Β’ Επιμορφωτικής Φάσης της Πράξης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας». Μέχρι 3/2 η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής υλοποιεί τον τελευταίο κύκλο της Πράξης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/ εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας» (ΟΠΣ: 5008057), η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020».Το πρόγραμμα επιμόρφωσης διάρκειας 39 ωρών υλοποιείται στην παρούσα φάση εξ ολοκλήρου εξ αποστάσεως (σε περιβάλλον σύγχρονης και ασύγχρονης επιμόρφωσης), κατά τη χρονική περίοδο Μαρτίου – Απριλίου 2023, και περιλαμβάνει τις ακόλουθες θεματικές ενότητες: • ΘΕ1: «Θεσμικό πλαίσιο – διαδικασίες υλοποίησης Μεταλυκειακού έτους – Τάξη Μαθητείας» (6 ώρες)• ΘΕ2: «Προγράμματα Σπουδών Μαθητείας» (6 ώρες)• ΘΕ3: «Υγεία και Ασφάλεια εργασίας» (6 ώρες)• ΘΕ4: «Βασικές αρχές για την εκπαίδευση ενηλίκων»...

0

ΟΛΤΕΕ: Μεταλυκειακό έτος τάξη μαθητείας – Έναρξη Ζ’ φάσης

Επιστολή με θέμα: Μεταλυκειακό έτος τάξη μαθητείας – Έναρξη Ζ’ φάσης απέστειλε στην ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας η ΟΛΤΕΕ. ΘΕΜΑ : «Μεταλυκειακό έτος τάξη μαθητείας – Έναρξη Ζ’ φάσης»Σχετ.: Αξιότιμη κα. Υπουργέ, αξιότιμη κα. Υφυπουργέ, αξιότιμε κ. Γενικέ     Χιλιάδες γραμμές έχουν γραφεί για το πόσο σημαντικός είναι ο θεσμός του μεταλυκειακού έτους τάξη μαθητείας και για το πόσο έχει βοηθήσει τους απόφοιτους των ΕΠΑ.Λ. στο να ενταχθούν ομαλά στην παραγωγική διαδικασία πάνω στο αντικείμενο που σπούδασαν.    Άλλο ένα νέο νομοθετικό πλαίσιο έχει ψηφιστεί για την υλοποίηση της Ζ’ φάσης του μεταλυκειακού έτους τάξη μαθητείας ο νόμος 4957/2022 με νέα χρονοδιαγράμματα που δεν έχουν τηρηθεί, νέες πολύπλοκες διαδικασίες μοριοδότησης εκπαιδευτικών, πίνακες κατάταξης μαθητών, προσλήψεις...

0

ΥΠΑΙΘ: Κανονισμός Λειτουργίας Μεταλυκειακού έτους – Τάξης Μαθητείας

Απόφαση με θέμα: Κανονισμός Λειτουργίας Μεταλυκειακού Έτους -Τάξης Μαθητείας υπέγραψε η Υπουργός Παιδείας κ. Ν. Κεραμέως Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την απόφαση. Όπως αναφέρεται στην απόφαση . . . Το πρόγραμμα του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας αρχίζει από την 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους και ολοκληρώνεται την 31η Αυγούστου του επόμενου έτους. Η περίοδος παροχής των εργαστηριακών μαθημάτων ειδικότητας δύναται να ξεκινά την 1η Οκτωβρίου. Η περίοδος μάθησης σε εργασιακό χώρο δύναται να πραγματοποιείται από 1ης Οκτωβρίου εκάστου έτους έως την 31η Αυγούστου του επόμενου έτους. Το πρόγραμμα θεωρείται ολοκληρωμένο με τη συμπλήρωση των ωρών του εργαστηριακού μαθήματος ειδικότητας και των ημερών μάθησης σε εργασιακό χώρο, όπωςαυτές καθορίζονται στον...

0

ΥΠΑΙΘ: Πρόσκληση σε φορείς του Δημοσίου για διάθεση θέσεων Μαθητείας το Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας κατά την περίοδο 2022-23. Από 11/4 η εγγραφή. Οι προσφερόμενες ειδικότητες

Πρόσκληση σε φορείς του Δημοσίου για διάθεση θέσεων Μαθητείας στο Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. εκδόθηκε από το ΥΠΑΙΘ. Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την πρόσκληση. Η ηλεκτρονική καταχώριση θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 11/04/2022 και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 27/05/2022 και ώρα 23:59

0

ΥΠΑΙΘ: Αποζημίωση μαθητευομένων καταρτιζόμενων ΙΕΚ του Υπουργείου Παιδείας

Απόφαση με θέμα: Αποζημίωση καταρτιζόμενων Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας καιΘρησκευμάτων που πραγματοποιούν Πρόγραμμα Μάθησης σε εργασιακό χώρο υπέγραψε η Υπουργός Παιδείας κ. Ν.Κεραμέως. Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την απόφαση. Όπως προβλέπεται στην απόφαση . . . Το ποσοστό αποζημίωσης των μαθητευόμενων καταρτιζόμενων Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υ.ΠΑΙ.Θ ορίζεται στο ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) επί του νόμιμου, νομοθετημένου, κατώτατου ορίου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, όπως εκάστοτε αυτό διαμορφώνεται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, για κάθε ημέρα συμμετοχής τους στο «Πρόγραμμα Μάθησης σε εργασιακό χώρο». Η αποζημίωση των μαθητευομένων καταρτιζόμενων των Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υ.ΠΑΙ.Θ καταβάλλεται στον καταρτιζόμενο μηνιαίως από τον εργοδότη.

0

ΥΠΑΙΘ: Καθορισμός του αριθμού των μαθητευομένων των ΕΠΑΣ σε φορείς του Δημοσίου

Απόφαση με θέμα: Καθορισμός του αριθμού των μαθητευόμενων των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ οι οποίοι θα πραγματοποιήσουν Μαθητεία (πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο) σε φορείς του Δημοσίου Τομέα, εκδόθηκε από το ΥΠΑΙΘ. Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την απόφαση

0

Σ.Ε.Β.: Η πρώτη εκτίμηση των επιχειρήσεων για το Μεταλυκειακό Έτος–Τάξη Μαθητείας. Άγνοια από την πλειοψηφία των μελών του Συνδέσμου. Συγκρατημένη διάθεση για συμμετοχή

Άρθρο κας Τέσσας Μίχου, Policy Expert Ανάπτυξης Ανθρώπινου Κεφαλαίου του ΣΕΒ, στον Οικονομικό Ταχυδρόμο Η μαθητεία έχει αναδειχθεί, διεθνώς, ως ένα από τα πιο πρόσφορα μέσα που διαθέτει η Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ΕΕΚ) για τη διευκόλυνση της μετάβασης από κάποια εκπαιδευτική διαδρομή στην απασχόληση. Η εναλλαγή σχολείου και χώρου εργασίας, στη διάρκεια της εκπαίδευσης, προσφέρει στον εκπαιδευόμενο τη δυνατότητα να πάρει τις απαιτούμενες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις μέσα στην τάξη και στο εργαστήριο, και παράλληλα, να τις εφαρμόσει, αλλά και να τις ενισχύσει, στην πράξη, δηλαδή, δουλεύοντας στις πραγματικές συνθήκες του επαγγέλματός του. Η θεωρητική εκπαίδευση με ταυτόχρονη απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας δίνει πολύτιμα εφόδια στον εκπαιδευόμενο. Εξάλλου η εμπειρία...

0

ΥΠΑΙΘ: Πρόσληψη 146 εκπαιδευτικών κλάδων/ειδικοτήτων Β/θμιας Γενικής Εκπαίδευσης, ως προσωρινών αναπληρωτών, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, στο «Μεταλυκειακό έτος – Τάξη μαθητείας»

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώθηκε ότι προσλαμβάνονται 146 εκπαιδευτικοί, κλάδων ΠΕ80, ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ86, ΠΕ87 και ΠΕ88, Β/θμιας Εκπαίδευσης, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Μαθητεία ΕΠΑΛ και ΙΕΚ 2021-2022» με Κωδικό ΟΠΣ 5136470 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020». Οι προσληφθέντες οφείλουν να παρουσιαστούν στις οικείες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας, από την Παρασκευή 3 Δεκεμβρίου έως και την Τρίτη 7 Δεκεμβρίου 2021. Ο πίνακας σε μορφή xls

0

ΟΛΤΕΕ: Η διάλυση του μεταλυκειακού έτους – τάξη μαθητείας των ΕΠΑ.Λ.

Ανοικτή επιστολή με θέμα: Η διάλυση του μεταλυκειακού έτους – τάξη μαθητείας των ΕΠΑ.Λ., απευθύνει στην ηγεσία του ΥΠΑΙΘ η ΟΛΤΕΕ. Αθήνα, 24-11-2021  Αρ. Πρωτ.: 117 ΠΡΟΣ : κα. Νίκη Κεραμέως Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κα. Ζωή Μακρή Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων ΚΟΙΝ : κ. Γεώργιο Βούτσινο Γενικό Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας ΘΕΜΑ : Η διάλυση του μεταλυκειακού έτους – τάξη μαθητείας των ΕΠΑ.Λ.Σχετ.: Αξιότιμη κυρία Υπουργέ, αξιότιμη κυρία Υφυπουργέ, αξιότιμε κύριε Γενικέ Γραμματέα, η Ομοσπονδία μας έχει ταχθεί υπέρ του μεταλυκειακού έτους – τάξη μαθητείας και τονίζουμε πάντα τα υπέρ και αποδοκιμάζουμε τα κακώς κείμενα. Δυστυχώς για άλλη μια χρονιά το μεταλυκειακό έτος – τάξη...

0

Επιδότηση Μαθητευόμενων Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας

ΚΥΑ με θέμα: Επιδότηση Μαθητευόμενων Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την απόφαση Το ποσοστό αποζημίωσης των μαθητευόμενων του «Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας» ορίζεται στοενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) επί του νόμιμου, νομοθετημένου, κατώτατου ορίου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, ήτοι 27,59€ για τους μαθητευόμενους. Η αποζημίωση επιδοτείται από το Υ.ΠΑΙ.Θ. μέσω της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ και καταβάλλεται από τον Ειδικό Λογαριασμό στους μαθητευόμενους ενώ οι νόμιμες ασφαλιστικές εισφορές καταβάλλονται μηνιαίως από τον εργοδότη, στον οποίο πραγματοποιείται το «Πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο» του «Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας».

0

Πλαίσιο Ποιότητας Μαθητείας ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ-ΙΕΚ-ΕΣΚ: Διακυβέρνηση του συστήματος, Προγράμματα μάθησης, Αξιολόγηση, Συμμετοχή εργοδοτών, Χρηματοδότηση

Κοινή Υπουργική απόφαση με θέμα: Πλαίσιο Ποιότητας Μαθητείας υπέγραψαν οι υπουργοί Οικονομικών, Ανάπτυξης, Παιδείας και Εργασίας. Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την απόφαση. Όπως αναφέρεται στην απόφαση Ως Μαθητεία ορίζονται τα προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, τα οποία:α) συνδυάζουν μάθηση σε Ιδρύματα Εκπαίδευσης ή Κατάρτισης με ουσιαστική μάθηση βασισμένη στην εργασία σε χώρους εργασίας του ιδιωτικού ή του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, σε ποσοστό κατ’ ελάχιστον πενήντα τοις εκατό(50%),β) βασίζονται σε Οδηγούς Κατάρτισης,γ) καταλήγουν σε αναγνωρισμένα επαγγελματικά προσόντα,δ) βασίζονται σε συμφωνία, που ορίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του μαθητευόμενου, του εργοδότηκαι, κατά περίπτωση, του Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης,ε) προβλέπουν αμοιβή ή επιδότηση για τον μαθητευόμενο, για το...

0

ΥΠΑΙΘ: Προσφορά θέσεων Μαθητείας στον Δημόσιο και τον Ιδιωτικό τομέα. Μέχρι 15/9 η καταχώριση των θέσεων

Α) Με πρόσκληση του Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας, καλούνται οι φορείς του δημοσίου τομέα να στηρίξουν το θεσμό της Μαθητείας, επενδύοντας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση των νέων, προσφέροντας θέσεις Μαθητείας για το έτος 2021-2022. Σημειώνεται ότι η ηλεκτρονική καταχώριση για διάθεση θέσεων μαθητείας στο Μεταλυκειακό έτος – Τάξη Μαθητείας 2021 – 2022 από φορείς του Δημοσίου Τομέα θα παραταθεί έως την Τετάρτη 15/09/2021 και ώρα 23:59. Η σχετική πρόσκληση εδώ. Το έγγραφο σε μορφή pdf  Β) Η Γενική Γραμματεία Ε.Ε.Κ. Δ.Β.Μ. και Νεολαίας απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση σε όλους τους  φορείς του ιδιωτικού τομέα για την προσφορά θέσεων μαθητείας για την περίοδο 2021-2022 (έναρξη τμημάτων τον...

0

Μαθητεία ΕΠΑΛ: 17 και 18 Ιουλίου Οι εξετάσεις Πιστοποίησης. Το Πρόγραμμα και τα Εξεταστικά Κέντρα. Οι Κατάλογοι Υποψηφίων

Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα και τα εξεταστικά κέντρα στα οποία θα διεξαχθούν, πανελλαδικά, στις 17 και 18 Ιουλίου 2021, οι Εξετάσεις Πιστοποίησης των Αποφοίτων του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.). Αναλυτικοί Κατάλογοι Υποψηφίων ανά ειδικότητα και Εξεταστικό Κέντρο στο οποίο θα εξεταστούν: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΥΠΟΨΗΨΙΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ –1ο Ε.Κ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Για να δείτε τον Κατάλογο Υποψηφίων πατήστε εδώ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΥΠΟΨΗΨΙΩΝ ATTIKH – 6ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΑΘΗΝΩΝ Για να δείτε τον Κατάλογο Υποψηφίων πατήστε εδώ ΑΤΤΙΚΗ – 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ Για να δείτε τον Κατάλογο Υποψηφίων πατήστε εδώ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΥΠΟΨΗΨΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ – 1ο Ε.Κ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Για να δείτε τον Κατάλογο Υποψηφίων πατήστε εδώ ΒΟΡΕΙΟ...

0

ΕΟΠΠΕΠ: Ο νέος προγραμματισμός όλων των διαδικασιών εξετάσεων πιστοποίησης για τα έτη 2021 και 2022. Τον Ιούλιο η πιστοποίηση των αποφοίτων των τάξεων Μαθητείας των ΕΠΑΛ

Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. προβαίνει σε εκ νέου προγραμματισμό όλων των διαδικασιών εξετάσεων πιστοποίησης για τα έτη 2021 και 2022, οι οποίες ανεστάλησαν εξαιτίας της πανδημίας COVID-19 και των υποχρεωτικών προληπτικών μέτρων κατά της διασποράς της. Λαμβάνοντας υπόψη τις οδηγίες, τα μέτρα και τις συστάσεις των αρμόδιων αρχών για την ασφάλεια όλων των εμπλεκομένων στις εξετάσεις, οι νέες ημερομηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων πιστοποίησης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. επαναπροσδιορίζονται ως εξής: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ Εξετάσεις πιστοποίησης αποφοίτων ΕΠΑΛ – Τάξη  Μαθητείας Ιούλιος 2021 Ιούλιος 2022 Εξετάσεις πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας εκπαιδευτών ενηλίκων  της μη τυπικής εκπαίδευσης Σεπτέμβριος 2021Μάιος 2022 Εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης αποφοίτων ΙΕΚ – ΣΕΚ Οκτώβριος 2021Οκτώβριος 2022 Εξετάσεις πιστοποίησης Επαγγελματικής Επάρκειας Κομμωτών – Κουρέων και Τεχνιτών Περιποίησης  Χεριών και Ποδιών Νοέμβριος 2021Μάρτιος 2022Ιούνιος 2022 Τις επόμενες ημέρες,...