ΙΕΠ: Υλικό παρουσίασης του νέου διδακτικού πακέτου Μαθηματικών της Ε΄τάξης Δημοτικού

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΙΕΠ υλικό παρουσίασης του νέου διδακτικού πακέτου Μαθηματικών της Ε΄τάξης Δημοτικού.

Το υλικό περιλαμβάνει τα παρακάτω: . . .