Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς: «Μάρμαρο στο χαρτί» Διαδικτυακή παρουσίαση σχεδίων της μόνιμης συλλογής του Μουσείου Μαρμαροτεχνίας

Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ) «ανοίγει» τη μόνιμη συλλογή του Μουσείου Μαρμαροτεχνίας και παρουσιάζει σχέδια Τήνιων μαρμαρογλυπτών, αξιοποιώντας την πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης για την πολιτιστική κληρονομιά στην Ευρώπη, PLUGGY. Με αφετηρία σχέδια του Μουσείου προβάλλονται διαδικτυακά ιστορίες που συνδέουν σημαντικά έργα σε μάρμαρο με τους τόπους που τα φιλοξενούν, συστήνοντας στο ευρύ κοινό τους καλλιτέχνες που τα σχεδίασαν ή τα φιλοτέχνησαν. Ιωάννης Χαλεπάς, Μιχαήλ Γ. Λυρίτης και Ιάκωβος Γ. Βιδάλης είναι οι τρεις επόμενοι, από τους συνολικά δώδεκα μαρμαρογλύπτες, τους οποίους θα γνωρίσουμε μέσα από τα σχέδια που φυλάσσονται στο Μουσείο, χάρη στις δωρεές των αδελφών Γαΐτη (Τζώρτζης, Γεώργιος και Μιχάλης), του Λάμπρου Διαμαντόπουλου, των αδελφών Δούκα (Ευστράτιος, Νικόλαος), των αδελφών Θεοτικού (Γιαννούλης,...