Καθορισμός κριτηρίων και διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής του με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου εκπαιδευτικού προσωπικού των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ) Μαθητείας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)

Καθορίστηκαν με απόφαση της Υπουργού Παιδείας τα κριτήρια και η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής του με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου εκπαιδευτικού προσωπικού των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ) Μαθητείας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ). Όπως προβλέπεται στην απόφαση: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Για τους υποψήφιους ωρομίσθιους – αναπληρωτές εκπαιδευτικούς ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 13 και 14 του ν. 1566/1985. Η αξιολόγηση των υποψηφίων γίνεται με βάση τα επόμενα κριτήρια: Διδακτική εμπειρία Επαγγελματική εμπειρία Παιδαγωγικές σπουδές Μεταπτυχιακές σπουδές Ανεργία Αυξημένα προσόντα κλάδων ΔΕ Οικογενειακή κατάσταση Βαθμός πτυχίου Ειδικότερα: α. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ...