Ι.Ε.Π.: Κριτήρια Αξιολόγησης των Αρχαίων Ελληνικών Προσανατολισμού Γ΄Λυκείου

Το Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., κατόπιν εισήγησης της Μονάδας των Ανθρωπιστικών
Επιστημών – Φιλολογίας, έκρινε σκόπιμη την έκδοση κριτηρίων αξιολόγησης, σύμφωνα με τον νέο τρόπο αξιολόγησης του μαθήματος Αρχαίων Ελληνικών προσανατολισμού, για τη διευκόλυνση των  εκπαιδευτικών. . . .