Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών: Προκήρυξη 6 υποτροφιών από το κληροδότημα Δ. Χρυσοβέργη με επιλογή για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την προκήρυξη. H προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 11 /7 /2022