ΥΠΠΕΘ: Από 15/6 έως 15/9/2019 ανοικτές οι Κατασκηνώσεις στο Ζούμπερι

Απόφαση με θέμα: Οργάνωση και λειτουργία των καταλυμάτων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στην περιοχή Αγ. Ανδρέας-Ζούμπερι του Δήμου Μαραθώνα για το έτος 2019, υπέγραψε ο Υπουργός Παιδείας κ. Κ. Γαβρόγλου. Σύμφωνα με την απόφαση ανατίθεται στους: α) Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων Κεντρικών Δομών Υπουργείου Παιδείας (Ο.Σ.Ε.Κ.Δ.Υ.Π.), β) Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Υπουργείου Παιδείας (Π.Ο.Σ.Υ.Π.), γ) Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας (Δ.Ο.Ε.), δ)...