ΥΠΑΙΘ: Η κατανομή των 11700 μόνιμων διορισμών ανά ειδικότητα

Την κατανομή των 11700 μόνιμων διορισμών ανά ειδικότητα γνωστοποίησε το ΥΠΑΙΘ. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕ05 14 ΠΕ06 193 ΠΕ07 36 ΠΕ08 265 ΠΕ11 76 ΠΕ60 1500 ΠΕ70 3700 ΠΕ79 135 ΠΕ86 95 ΠΕ91.01 171 ΠΕ91.02 15 ΣΥΝΟΛΟ 6.200 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΕ02.01 10 ΔΕ02.02 19 ΠΕ01 108 ΠΕ02 1346 ΠΕ03 1106 ΠΕ04.01 87 ΠΕ04.02 305 ΠΕ04.04 424 ΠΕ04.05 87 ΠΕ05 21 ΠΕ06 112 ΠΕ07 17 ΠΕ08 45 ΠΕ11 26 ΠΕ33 7 ΠΕ34 1 ΠΕ78 18 ΠΕ79.01 62 ΠΕ80 51 ΠΕ81 29 ΠΕ82 148 ΠΕ83 60 ΠΕ84 19 ΠΕ85 20 ΠΕ86 67 ΠΕ87.01 50 ΠΕ87.02 179 ΠΕ87.03 77 ΠΕ87.04 26 ΠΕ87.05 3 ΠΕ87.06 1 ΠΕ87.07 1 ΠΕ87.08 47 ΠΕ87.09 87 ΠΕ87.10 1 ΠΕ88.01 79 ΠΕ88.02 36 ΠΕ88.03 7 ΠΕ88.04 10 ΠΕ88.05 4 ΠΕ89.01 30 ΠΕ89.02 1 ΠΕ90...