Βιβλίο του Π. Σταυρόπουλου με θέμα: Νέες Τεχνολογικές Εξελίξεις στους Καταλύτες Αυτοκινήτων (Free e-book).

Μέσω ανάρτησης στην ιστοσελίδα του ο κ. Πολύδωρος Σταυρόπουλος  ενημερώνει για της έκδοση του βιβλίο με θέμα: Νέες Τεχνολογικές Εξελίξεις στους Καταλύτες Αυτοκινήτων που είναι αναρτημένο στο link: . . .