Κατάθεση Δελτίου Απογραφής στρατευσίμων

Οι στρατεύσιμοι που γεννηθήκατε το 2002 (κλάση 2023) μπορείτε να καταθέσετε το Δελτίο Απογραφής σας από 2 Ιανουαρίου μέχρι τέλος Μαρτίου, χωρίς να πάτε στις Στρατολογικές Υπηρεσίες, στα πλαίσια των μέτρων πρόληψης για την πανδημία του Covid-19.  Τι πρέπει να κάνετε: εκτυπώνετε το Δελτίο Απογραφής το συμπληρώνετε και το υπογράφετε το στέλνετε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) στην αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά α. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Ελληνικού Διαβατηρίου.β. Βεβαίωση Απόδοσης ΑΦΜ η οποία εκδίδεται από την αρμόδια ΔΟΥ.Σε περίπτωση αδυναμίας έκδοσης ΑΦΜ να κατατίθεται σχετική Υπεύθυνη Δήλωση...