Οδηγός εκπαιδευτικού: Άδειες, Ωράρια, Καθηκοντολόγια, Λειτουργία σχολείων, Ιδιωτικό Έργο κ.α.

Ο χρηστικός οδηγός εκπαιδευτικού που δημοσιεύουμε καταρτίστηκε από τον κ. Βασίλη Βούγια, αιρετό μέλος Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. και δημοσιεύτηκε στο https://www.especial.gr. Συντάχτηκε για τον μόνιμο και αναπληρωτή εκπαιδευτικό, ΕΕΠ και ΕΒΠ, και περιλαμβάνει επικαιροποιημένη τη νομοθεσία των Αδειών, τα Ωράρια, τα Καθηκοντολόγια, τη Λειτουργία των σχολείων και των ΚΕΣΥ, την Άδεια Άσκησης Ιδιωτικού Έργου  και άλλα πολλά που αφορούν στην εκπαιδευτική διαδικασία....