Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο: Κέντρο Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης στην Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Κέντρο Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης στην Βιβλιοθήκη του ΕΑΠ Πρόσβαση σε πηγές έντυπης και ηλεκτρονικής πληροφόρησης για θέματα επιστημονικής έρευνας που άπτονται της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης θα έχουν πλέον όσοι επισκέπτονται και χρησιμοποιούν την Βιβλιοθήκη του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Η δυνατότητα αυτή θα δίνεται από το Κέντρο Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης (ΚΕΤ) του ΕΑΠ που ιδρύθηκε και λειτουργεί στο Παράρτημα της Βιβλιοθήκης του Ιδρύματος στην Αθήνα, μετά από Συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επιστημονικά υπεύθυνος για την λειτουργία του θα είναι ο Καθηγητήςτης Σχολής Κοινωνικών Επιστημών κ. Χαράλαμπος Ανθόπουλος. Πρόκειται για ένα χρήσιμο δίκτυο πληροφόρησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που στόχο έχει την ενημέρωση των πολιτών και την αποτελεσματική και απρόσκοπτη πρόσβαση στις λειτουργίες της. Η συλλογή του αποτελείται αποκλειστικά  από τις εκδόσεις της Υπηρεσίας Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής...