Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς: «Ιστορία της Ελλάδας του 20ού αιώνα»: η οικονομία

Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ) παρουσιάζει όψεις της ιστορίας της Ελλάδας στον 20ό αιώνα, σε μια σειρά σύντομων συζητήσεων με μελετητές της ιστορίας και του πολιτισμού της. Αν και διανύουμε ήδη για δύο δεκαετίες τον 21ο, εξακολουθεί να μας απασχολεί ο πυκνός σε γεγονότα και αλλαγές 20ός αιώνας, ένας αιώνας πολυδιάστατος και αντιφατικός, τόσο για την Ελλάδα, όσο και διεθνώς. Στην όγδοη κατά σειρά σχετική συζήτηση, συνομιλούμε με τον κ. Αλέξη Φραγκιάδη, Οικονομικό Ιστορικό, δρ Ιστορίας και Πολιτισμού του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου της Φλωρεντίας. Με τη βοήθειά του επιχειρείται μια επισκόπηση της οικονομίας της Ελλάδας κατά τον 20ό αιώνα. Ποιες οι οικονομικές βάσεις του κράτους που προέκυψε από τον Αγώνα του 1821;...