Tagged: ΙΕΠ

0

ΥΠΑΙΘ: Πρόσληψη και επιμόρφωση ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών στα σχολεία για τις συνέπειες της πανδημίας

Επιμορφωτικό σεμινάριο για πάνω από 800 ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς που προσελήφθησαν στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από τον περασμένο Νοέμβριο, πραγματοποίησε σήμερα το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής σε συνεργασία με τη Διευθύντρια του Εργαστηρίου Σχολικής Ψυχολογίας του ΕΚΠΑ, Καθηγήτρια Σχολικής Ψυχολογίας, κ. Χρυσή Χατζηχρήστου, καθώς και τα μέλη της Επιστημονικής Ομάδας του Εργαστηρίου Σχολικής Ψυχολογίας του ΕΚΠΑ. Το σεμινάριο...

0

ΙΕΠ: Σχολεία που θα συμμετάσχουν στην εφαρμογή του έργου ERASMUS+, Reflecting 4 Change (R4C)

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) συμμετέχει ως εταίρος στο έργο ERASMUS+KA3 με τίτλο:«Reflecting 4 Change (R4C)» με Grant Agreement, number: 612879-R4C (το οποίο αποτελεί συνέχεια τουέργου «Open Schools for Open Societies-OSOS») με έναρξη 01-11-2019 και λήξη 31-10-2021, κατόπινέγκρισης με την Πράξη 32/01-08-2019 του Δ.Σ. του ΙΕΠ. Πατήστε εδώ για να δείτε τα σχολεία που θα συμμετέχουν στο Έργο μετά τη...

0

ΙΕΠ: Ανακοίνωση – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για αποσπάσεις εκπαιδευτικών ως επιστημονικό προσωπικό

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής προτίθεται να καλύψει κενές θέσεις επιστημονικού προσωπικού σε συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα, με αποσπάσεις μονίμων εκπαιδευτικών δημόσιας εκπαίδευσης. Για τον λόγο αυτόν, καλεί όσους/ες εκπαιδευτικούς έχουν τα τυπικά προσόντα, νακαταθέσουν σχετική αίτηση. Σημειώνεται ότι οι αποδοχές του αποσπασμένου προσωπικού στο ΙΕΠ βαρύνουν και καταβάλλονται από την οργανική του θέση. Η διάρκεια της απόσπασης στο ΙΕΠ είναι τετραετής....

0

ΙΕΠ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή σχολείων στο έργο «ERASMUS+KA3: Reflecting 4 Change(R4C)»

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), εθνικός συντονιστής για την Ελλάδα του ευρωπαϊκού έργου «ERASMUS+KA3: Reflecting 4 Change (R4C)» (Grant Agreement, number: 612879-R4C), καλεί σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να εκδηλώσουν ενδιαφέρον προκειμένου να συμμετάσχουν στη φάση εφαρμογής του έργου, το οποίο έχει ως προτεραιότητα την προαγωγή της χρήσης εργαλείων αναστοχασμού» προκειμένου να υποστηριχθεί η καινοτομία και η συστημική αλλαγή στα σχολεία.Το Έργο πρόκειται...

ΙΕΠ: Πρόσβαση στη Διδακτέα ύλη και τις Οδηγίες διδασκαλίας για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 0

ΙΕΠ: Πρόσβαση στη Διδακτέα ύλη και τις Οδηγίες διδασκαλίας για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Στην ιστοσελίδα του ΙΕΠ έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του τα έγγραφα πουαφορούν στην ύλη και στις οδηγίες διδασκαλίας για την Πρωτοβάθμια και ΔευτεροβάθμιαΕκπαίδευση κατά το σχολικό έτος 2020-2021, όπως εκδόθηκαν από το Υ.ΠΑΙ.Θ, κατόπινσχετικών εισηγήσεων του Ινστιτούτου. Πατήστε εδώ για να συνδεθείτε

0

ΙΕΠ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εγγραφής σε ανοικτό μητρώο σύστασης «Επιστημονικής Ομάδας Επιλογής Θεμάτων» και «Ειδικών Επιστημονικών Ομάδων». Η πρόσκληση αφορά σε 9 συντονιστές και 90 Θεματοδότες/ Αξιολογητές για τα μαθήματα Αγγλικά, Αρχαία Ελληνικά, Ιστορία, Μαθηματικά, Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία, Φυσική και Χημεία. Οι προβλεπόμενες αμοιβές. Από 27/11 έως 10/12 η υποβολή αιτήσεων

Το ΙΕΠ απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων εγγραφής στο ενιαίο Μητρώο εμπειρογνωμόνων για την κάλυψη των αναγκών της «Δημιουργίας και Χρήσης Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας (ΤΘΔΔ)».Για τις ανάγκες της υλοποίησης της Δημιουργίας και Χρήσης Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας προβλέπεται η δημιουργία ενιαίου Μητρώου Εμπειρογνωμόνων, από το οποίο θα επιλεγούν μετά από αξιολόγηση Συντονιστές και Θεματοδότες/Αξιολογητές (οι ρόλοι...

0

ΙΕΠ: Παράταση μέχρι 30/11 α) της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αίτησης συμμετοχής στην εξ’ αποστάσεως επιμόρφωση Εκπαιδευτικών ΕΠΑ.Λ. (μονίμων και αναπληρωτών) και εμπλεκομένων στελεχών εκπαίδευσης β) της ημερομηνίας λήξης: 1. της Δ’ Πρόσκλησης για υποβολή αίτησης συμμετοχής Εκπαιδευτικών ΕΠΑ.Λ./Εκπαιδευτών/ριών Δ.Ι.Ε.Κ στο πρόγραμμα επιμόρφωσης σε θέματα μαθητείας και 2. της Πρόσκλησης Επικαιροποίησης στοιχείων του μητρώου επιμορφωτών/ριών

Από το ΙΕΠ ανακοινώθηκε ότι: Α) Παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία αίτησης συμμετοχής στην εξ’ αποστάσεως Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών ΕΠΑ.Λ. (μονίμων και αναπληρωτών) και εμπλεκομένων στελεχών εκπαίδευσης για την υπ’ αρ. πρωτ. 10173/07-10-2020 (ΑΔΑ: Ω276ΟΞΛΔ-Μ9Λ) Πρόσκληση, έως τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020, ώρα 15:00. Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Ι.Ε.Π. (https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php) ακολουθώντας την αναγραφόμενη στην ιστοσελίδα σχετική...

0

ΙΕΠ: Διερεύνηση απόψεων σχετικά με την Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου «Inclusive Schools For Roma»

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) υλοποιεί το Έργο «Inclusive Schools For Roma» σε συνεργασία με το Athens Lifelong Learning Institute, τη ΜΚΟ Αντίρροπον και τον Πολιτιστικό Σύλλογο «Νέοι Ορίζοντες των Ελλήνων Ρομά» και με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος “Rights, Equality and Citizenship” (Project: 881953-Rights, Equality and Citizenship Programme). Στο πλαίσιο αυτό το ΙΕΠ διερευνά τις απόψεις των εκπαιδευτικών και των στελεχών εκπαίδευσης αναφορικά με την...

0

ΙΕΠ: Πρόσκληση προς εκπαιδευτικούς που διδάσκουν στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση και ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην παραγωγή βιντεομαθημάτων που θα προβληθούν από την ΕΡΤ

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, στο πλαίσιο του σχεδιασμού για την υποστήριξη των δράσεων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για τους μαθητές και τις μαθήτριες των νηπιαγωγείων και των δημοτικών σχολείων και σε συνεργασία με τη δημόσια τηλεόραση (ΕΡΤ), απευθύνει ανοικτή Πρόσκληση προς εκπαιδευτικούς που διδάσκουν στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση και ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην παραγωγή βιντεομαθημάτων που θα προβληθούν από την ΕΡΤ, να...

0

ΙΕΠ: Διεθνές διαδικτυακό συνέδριο OPEN CLASSROOM με θέμα: «Open and Distance Education: New challenges and Perspectives», 6 – 8 Νοεμβρίου 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Διεθνές διαδικτυακό συνέδριο OPEN CLASSROOM με θέμα: «Open and  Distance Education: New challenges and Perspectives», 6 – 8 Νοεμβρίου 2020 Το συνέδριο «Open and  Distance Education: New challenges and Perspectives», συνδιοργανώνεται από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών έργων «Open Schools for Open Societies-OSOS» και «Reflecting 4 Change-R4C») την Ελληνογερμανική Αγωγή και το δίκτυο European Distance Learning Education (EDEN).Το συνέδριο περιλαμβάνει εισηγήσεις σχετικά...