Ε.Ε.Φ.Ε.Ε. για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Βοήθημα: Επιστημονικά ορθό αλλά όχι απόλυτα εντός εξεταστέας ύλης το θέμα Γ΄ του 5ου διαγωνίσματος Φυσικής προσανατολισμού

Η ΕΕΦΕΕ, μετά από ερώτημα και παρατηρήσεις συναδέλφων, όσον αφορά στο θέμα Γ του 5ουδιαγωνίσματος Φυσικής Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών το οποίο έχειαναρτηθεί στα Ψηφιακά Εκπαιδευτικά Βοηθήματα (ΨΕΒ – study4exams), ανακοινώνει: Τα ΨΕΒ, απόρροια της εξαιρετικής εθελοντικής εργασίας συναδέλφων, τους οποίουςτιμούμε και συγχαίρουμε, αποτελούν οδηγό και σημαντικό βοήθημα πολλώνμαθητριών/των, υποψηφίων στις Πανελλήνιες εξετάσεις, αλλά και εκπαιδευτικών. Η ΕΕΦΕΕ στηρίζει αυτήν την σημαντική προσπάθεια και η όποια παρατήρηση ή/και κριτικήτης γίνεται με ειλικρινά καλή προαίρεση. Για το λόγο αυτό οφείλουμε να παρατηρήσουμεότι:α) Το θέμα Γ, που προαναφέρθηκε, είναι επιστημονικά ορθό και σαφώς διατυπωμένο.β) Ως θέμα Γ αποτελείται από μία άσκηση εφαρμογής της θεωρίας, η οποία απαιτείικανότητα συνδυασμού και σύνθεσης εννοιών, θεωριών,...