Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής: Πρόσκληση εγγραφής στο Μητρώο 23 Συντονιστών και 350 Θεματοδοτών για την δημιουργία Τράπεζας θεμάτων μαθημάτων Β και Γ τάξεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή αίτησης εγγραφής στο ενιαίο Μητρώο Εμπειρογνωμόνων στο πλαίσιο της Πράξης «Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γενικό Λύκειο-ΕΠΑΛ)» εκδόθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής πολιτικής. Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την πρόσκληση Yποβολή αίτησης εδώ Φάση Α’ Κατά τη Φάση Α’ το πεδίο εφαρμογής του Μητρώου αφορούσε την Α΄ τάξη Λυκείου (ΓΕΛ-ΕΠΑΛ), Φάση Β’ Η Β φάση αφορούσε τα εννέα από τα δεκαοκτώ γνωστικά αντικείμενα της Β’ και Γ’ τάξης Λυκείου ΓΕΛ-ΕΠΑΛ. Με την παρούσα πρόσκληση (Φάση Γ’) το πεδίο εφαρμογής του μητρώου επεκτείνεται στα υπόλοιπα γνωστικά αντικείμενα της Β’ και Γ΄ τάξη Λυκείου (ΓΕΛ-ΕΠΑΛ) Ειδικότερα η παρούσα πρόσκληση (Γ’ Φάση) αφορά στηΑ. Σύσταση...