Ε.Ε.Φ.: 1ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός πειραμάτων Φυσικής-Θέλουμε Πειράματα

1η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ H Ένωση Ελλήνων Φυσικών προκηρύσσει τον 1ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό πειραμάτων Φυσικής με τίτλο: «Θέλουμε Πειράματα» Οι μαθητές και οι μαθήτριες καλούνται να βιντεοσκοπήσουν ένα πείραμα Φυσικής στο σχολικό εργαστήριο ή έξω από αυτό. Στο διάρκειας (έως) 3 λεπτών video θα πρέπει να εμπεριέχεται η θεωρητική υποστήριξη του πειράματος. Δικαίωμα συμμετοχής Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων, δημόσιων και ιδιωτικών. Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν: α) μεμονωμένοι μαθητές/τριες ή ομάδες μαθητών/τριών β) σχολεία με μία ή δύο ομάδες μαθητών/τριών. Κάθε ομάδα πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον 5 μαθητές/τριες, ενώ μπορεί να συμμετάσχει ένα ολόκληρο τμήμα ή και μαθητές/τριες από διαφορετικά τμήματα ή τάξεις.  Σκοπός...