Ένωση Ελλήνων Φυσικών-Διαγωνισμός: Η Καθαρή Ενέργεια στη Μάχη για την Κλιματική Αλλαγή

Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών ανακοινώνει την έναρξη του 2ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού «Η Καθαρη Ενεργεια στη μαχη για την Κλιματική Αλλαγή» τον Ιανουάριο 2021. Η ΕΕΦ με την διοργάνωση του διαγωνισμού (με την έγκριση του Υπ. Παιδείας αρ. πρωτ. Φ15/ 150821/ Δ2/ 05-11-2020) αποσκοπεί στο να αποκτήσουν όλοι οι νέοι της χώρας την ευκαιρία και τη δυνατότητα να ασχοληθούν με την αναβάθμιση κτιριακών εγκαταστάσεων του σχολείου τους είτε της περιοχής τους. Επιθυμούμε η συμμετοχή στον διαγωνισμό, να λειτουργήσει ως δίαυλος επικοινωνίας φέρνοντας σε άμεση επαφή την επιστημονική κοινότητα σε θέματα καθαρής ενέργειας με τους νέους, με σκοπό τη μεταφορά γνώσης αλλά και τον εμπλουτισμό των σύγχρονων προσεγγίσεων με νέες ιδέες. Ο διαγωνισμός...