Πανεπιστήμιο Πατρών, Επιστημονικό Συνέδριο Εκπαιδευτικής Πολιτικής με θέμα: Ηγεσία στην Εκπαίδευση

Το Εργαστήριο Κοινωνιολογίας και Εκπαίδευσης του Τμήματος  Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΤΕΕΑΠΗ) διοργανώνει  Συνέδριο Εκπαιδευτικής Πολιτικής με θέμα:

Ηγεσία στην Εκπαίδευση

στο Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο, του Πανεπιστημίου Πατρών

από 16/03/2018 – 13:30 έως 17/03/2018 – 20:00
Στόχος της επιστημονικής αυτής συνάντησης είναι