Ε.Ε.Π.Ε.Κ.: Επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο, Η Μουσειακή Αγωγή στο σχολείο του 21ου αιώνα

Η Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (Ε.Ε.Π.Ε.Κ.), σύλλογος μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που εκπροσωπεί εκπαιδευτικούς και στελέχη της εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων, επιστήμονες, ερευνητές και ειδικούς που έχουν ως κοινό ενδιαφέρον το σχεδιασμό, την υλοποίηση, την αξιολόγηση και την προώθηση, καινοτόμων δράσεων και πρακτικών στην Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, στο πλαίσιο των δωρεάν επιμορφωτικών δράσεων προς τα μέλη της, απευθύνει πρόσκληση υποβολής αιτήσεων παρακολούθησης του παρακάτω καινοτόμου επιμορφωτικού προγράμματός της:

Τίτλος: Η Μουσειακή Αγωγή στο σχολείο του 21ου αιώνα

Ημερομηνία έναρξης: 28-05-2018
Ημέρες & ώρες διεξαγωγής: Ασύγχρονη μορφή σε πλατφόρμα Moodle
Συνολική διάρκεια: 100 ώρες
Χώρος Υλοποίησης: Εξ αποστάσεως, με ένα προαιρετικό μάθημα ζώσης (3 ώρες σε Μουσείο με βιωματικές δράσεις)
Επιμορφωτές: Μάγκου Νατάσα Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής
Αίτηση παρακολούθησης των επιμορφωτικών προγραμμάτων της έχουν δικαίωμα να