ΥΠΑΙΘ: Διευκρινίσεις με την μορφή 15 ερωτήσεων-απαντήσεων για την αξιολόγηση. Πρόβλεψη για τις φασόν απαντήσεις

Διευκρινίσεις με την μορφή ερωτήσεων – απαντήσεων ανακοίνωσε με έγγραφό του το ΥΠΑΙΘ. Πατήστε εδώ για να ανοίξετε το έγγραφο. Στην ερώτηση: Μπορούν να χρησιμοποιηθούν «έτοιμα-φασόν» κείμενα για την αξιολόγηση, σε συγκεκριμένους μόνο άξονες και όχι εξατομικευμένα κείμενα για κάθε σχολική μονάδα; Η απάντηση είναι:Όχι. Ο νόμος και η υπουργική απόφαση προβλέπουν συγκεκριμένη διαδικασία, άξονες, βήματα και πλαίσιο για την υλοποίηση της αξιολόγησης σχολικής μονάδας και εκπαιδευτικού έργου. Μη ουσιαστική συμμετοχή στη διαδικασία αυτή ή υποβολή έτοιμου – μη εξατομικευμένου κειμένου συνιστά παραβίαση και του κανονιστικού πλαισίου και της τελεσίδικης δικαστικής απόφασης.