Δ.Ι.Ε.Κ.: Μεταφορά μαθημάτων από το Β΄ εξάμηνο 2020 στο 2021. Εξ αποστάσεως εκπαίδευση από 22/2/2021. Σε εκκρεμότητα εργαστηριακά μαθήματα

Εγκύκλιο με την οποία προστίθενται εδάφια σε διατάξεις της υπ’ αρ. 5954/23-6-2014 υπουργικής απόφασης «Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) εκδόθηκε από το ΥΠΑΙΘ. Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την εγκύκλιο. Τα εδάφια που προστίθενται: «Τμήμα της κατάρτισης του χειμερινού εξαμήνου 2020Β, (εργαστηριακά μαθήματα τα οποία δεν διδάχθηκαν ή δεν έχουν διδαχθεί επαρκώς), θα υλοποιηθούν κατά το εαρινό εξάμηνο 2021Α και έως τη λήξη του» «Τα εργαστηριακά μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου 2020Β εντάσσονται αναλογικά στο εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα κατάρτισης του εαρινού εξαμήνου 2021Α, όπως αυτό καταρτίζεται από τη Διεύθυνση του Ι.Ε.Κ. με μεθόδους εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Για τα εργαστηριακά μαθήματα του προηγούμενου εδαφίου, δεν θα διεξαχθούν τελικές εξετάσεις του εξαμήνου...