ΙΕΠ: Αποσπάσεις εκπαιδευτικών ως επιστημονικό προσωπικό. Οι πίνακες με τα οριστικά αποτελέσματα

Σύμφωνα με την 36η/16-7-2020 Πράξη του ΔΣ του ΙΕΠ ανακοινώνονται τα οριστικά αποτελέσματα ως προς την υπ’ αριθμ. πρωτ. 5329/09-06-2020 (ΑΔΑ: ΩΨ53ΟΞΛΔ-ΠΨΗ) Ανακοίνωση – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για αποσπάσεις εκπαιδευτικών ως επιστημονικό προσωπικό στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την ανακοίνωση του ΙΕΠ με τους σχετικούς πίνακες