Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ειδικούς επιστημονικούς συνεργάτες και εμπειρογνώμονες της πράξης «Ιχνηλάτηση Σχολικών και Εργασιακών Διαδρομών μέσω Παρατηρητηρίου Μετάβασης»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων για την κάλυψη των αναγκών της Πράξης «Ιχνηλάτηση Σχολικών και Εργασιακών Διαδρομών μέσω Παρατηρητηρίου Μετάβασης» Η πρόσκληση αφορά ανάθεση σε:• Τρεις (3) Ειδικούς Επιστημονικούς Συνεργάτες• Έως τέσσερις (4) Εμπειρογνώμονες Οι ενδιαφερόμενοι/ες που επιθυμούν να αναλάβουν ρόλο Ειδικού Επιστημονικού Συνεργάτη/και Εμπειρογνώμονα, καλούνται να υποβάλουν αίτηση στη δικτυακή πύλη e-IEP:https://www.iep.edu.gr/services/mitroo , από 23/02/2022 και ώρα 15:00 έως 10/03/2022 και μέχρι τις 15:00, συμπληρώνοντας αποκλειστικά και μόνο σε ηλεκτρονική μορφή όλα τα απαραίτητα πεδία, όπως περιγράφονται στην παρούσα Πρόσκληση.Σχετικές οδηγίες συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής αίτησης είναι στα εξής σημεία: ΕΡΓΑ → ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣhttps://www.iep.edu.gr/services/mitroo → ΕΙΣΟΔΟΣ → ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟ ΤΟ MENU «ΑΙΤΗΣΕΙΣ»,«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ/ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΕΣ της Πράξης...