ΥΠΑΙΘ: Η κατανομή των θέσεων Συμβούλων Εκπαίδευσης στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Υπουργική Απόφαση με θέμα: Κατανομή θέσεων Συμβούλων Εκπαίδευσης στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – Κατανομή επιστημονικής ευθύνης. Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την απόφαση