1ο Εργαστηριακό Κέντρο Κιάτου “ Αντιμετωπίζοντας το φαινόμενο της Μαθητικής Διαρροής: το παράδειγμα της Πορτογαλίας ”

         Το 1ο Εργαστηριακό Κέντρο Κιάτου, πραγματοποίησε πρόγραμμα κινητικότητας εκπαιδευτικών, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+, Βασική Δράση 1 (ΚΑ1): Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων, από τις 15-8-2022 έως τις 27-8-2022 στην Πορτογαλία.             Η κινητικότητα των επτά εκπαιδευτικών μας εδράστηκε στο εγκεκριμένο Σχέδιο με κωδικό 2021-1-EL01-KA122-VET-000030831 και τίτλο: “Αντιμετωπίζοντας το φαινόμενο της Μαθητικής Διαρροής: το παράδειγμα της Πορτογαλίας (Confronting the phenomenon of school dropout: the example of Portugal)” και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ι.Κ.Υ..              Το πρόγραμμα έχει στόχο την  επιμόρφωση των εκπαιδευτικών του σχολείου μας, ώστε να εμπλουτίσουν τις ήδη υπάρχουσες γνώσεις,  εμπειρίες, δεξιότητες και την εμβάθυνση στο φαινόμενο της μαθητικής διαρροής, ανάλυση των αιτιών και των...