Εφαρμογές πληροφορικής Α΄ΓΕΛ -Εισαγωγή στην επιστήμη των Η/Υ Β΄ΓΕΛ: Διδακτέα ύλη, επιπρόσθετο διδακτικό υλικό και οδηγίες διδασκαλίας

Δύο εγκυκλίους για τη διδακτέα ύλη των μαθημάτων: «Εφαρμογές Πληροφορικής» της Α΄ τάξης του Ημερησίου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου και, «Εισαγωγή στις αρχές της επιστήμης των Η/Υ» της Β΄ τάξης του Ημερησίου Γενικού Λυκείου, για το σχ. έτος 2020-2021 καθώς και επιπρόσθετο διδακτικό υλικό και οδηγίες για τη διδασκαλία τους εξέδωσε το ΥΠΑΙΘ.