ΥΠΑΙΘ: Ένταξη Σχολικών μονάδων Π.Ε σε Ζώνες Εκπαιδευτικής προτεραιότητας όπου δύνανται να λειτουργήσουν Τάξεις υποδοχής ΖΕΠ

Απόφαση με θέμα: Ένταξη Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στις Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ), όπου δύνανται να λειτουργήσουν Τάξεις Υποδοχής ΖΕΠ εκδόθηκε από το ΥΠΑΙΘ. Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την απόφαση