Ερευνητική Ομάδα DAISSy του ΕΑΠ: Διαδικτυακή εκδήλωση “Ενισχύοντας τις ψηφιακές δεξιότητες και τη δημιουργικότητα των εκπαιδευτικών”

H Ερευνητική Ομάδα DAISSy του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ), εταίρος στο ευρωπαϊκό έργο «Crowddreaming: Youth Co-Create Digital Culture» – «Crowddreaming: Οι Νέοι-ες συν-δημιουργούν Ψηφιακή Πολιτιστική Κληρονομιά», σας προσκαλεί να συμμετέχετε διαδικτυακά στην τελική εκδήλωση του έργου με τίτλο “Ενισχύοντας τις ψηφιακές δεξιότητες και τη δημιουργικότητα των εκπαιδευτικών”, η οποία θα λάβει χώρα την Τετάρτη 14 Απριλίου 2021, 17:00’-18:30’, στα ελληνικά. Στην εκδήλωση θα παρουσιαστεί ο τρόπος με τον οποίο περισσότεροι–ες από 1.600 μαθητές-μαθήτριες από την Ελλάδα, την Ιταλία, την Κροατία και τη Λετονία, υπό την καθοδήγηση 90 δασκάλων και την υποστήριξη εκπαιδευτών-εκπαιδευτριών, διερεύνησαν πώς συνδέεται η τοπική τους ιστορία με άλλα ευρωπαϊκά έθνη. Τα αποτελέσματα της δουλειάς τους εκτίθενται στο ψηφιακό μνημείο...