Tagged: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ Β ΚΥΚΛΟΣ

0

ΙΚΥ: Ανακοινώθηκε η κατανομή των 601 θέσεων υποτροφιών μεταδιδακτόρων ερευνητών/τριών

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΚΥ, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των αιτήσεων στο πλαίσιο της Πράξης «Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων ερευνητών/τριών »-2ος Κύκλος, σύμφωνα με την οικεία Πρόσκληση (ΑΔΑ: Ψ9Γ14653ΠΣ-6ΦΙ, Α.Π. 11047/ 22-05-2019), κατένειμε τις 601 θέσεις υποτροφιών στους επτά (7) Επιστημονικούς Κλάδους (Συν. ΔΣ 31η/24-10-2019), ως ακολούθως: Επιπροσθέτως, κατά την ανωτέρω συνεδρία, κυρώθηκαν οι Πίνακες «Μη Επιλέξιμων Αιτήσεων» και «Απορριφθεισών Αιτήσεων», αντιστοίχως. Τυχόν ενστάσεις, σύμφωνα με την οικεία πρόσκληση κατά του «Πίνακα Μη Επιλέξιμων Αιτήσεων», ασκούνται, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από τη ανάρτηση-δημοσιοποίησή του στην ιστοσελίδα του ΙΚΥ, ήτοι έως την 1-11-2019. Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΚΥ, για λόγους διαφάνειας, αποφάσισε τη δημοσίευση της συνολικής μοριοδότησης που έλαβε ο κάθε υποψήφιος...

0

Ι.Κ.Υ.: Ενημέρωση για την επικείμενη προκήρυξη υποτροφιών στο πλαίσιο της Πράξης «Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων ερευνητών/ερευνητριών – Β΄ Κύκλος

Το ΙΚΥ ανακοινώνει ότι επίκειται στο προσεχές διάστημα, η υπογραφή της Κοινής Υπουργικής Απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, κ. Κ. Γαβρόγλου και του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Ε. Γιαννακίδη για τον καθορισμό των όρων και της διαδικασίας επιλογής για τη χορήγηση 601 μεταδιδακτορικών υποτροφιών στην Ελλάδα, μέγιστης διάρκειας 24 μηνών, στο πλαίσιο της Πράξης «Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων ερευνητών/ερευνητριών – Β΄ Κύκλος». Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020» και ο συνολικός προϋπολογισμός της ανέρχεται στα €15.866.400,00 €.  Αντικείμενο της Πράξης είναι η ενίσχυση νέων ερευνητών κατόχων διδακτορικού τίτλου σπουδών...