Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής: Ενδεικτικοί Εσωτερικοί Κανονισμοί Λειτουργείας Νηπιαγωγείων, Δημοτικών Γυμνασίων και Λυκείων

Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του ΙΕΠ ενδεικτικοί Εσωτερικοί Κανονισμοί Λειτουργείας Νηπιαγωγείων, Δημοτικών Γυμνασίων και Λυκείων σε εφαρμογή της ΦΕΚ 491/τ.Β΄/09-02-2021 υπουργικής Απόφασης. Ενδεικτικός Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Νηπιαγωγείου Ενδεικτικός Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικού Ενδεικτικός Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Γυμνασίων και Λυκείων