Ένωση Ελλήνων Φυσικών για Ελληνική PISA: Ελλιπής και μη τεκμηριωμένη επιστημονικά χωρίς την συμπερίληψη των Φυσικών Επιστημών

Ανακοίνωση με αφορμή την οργάνωση, τη διαδικασία εκτέλεσης και την αποτίμηση της Ελληνικής PISA και την απουσία των Φυσικών Επιστημών από τα μαθήματα αξιολόγησης εξέδωσε η Ένωση Ελλήνων Φυσικών. Η ανακοίνωση της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών . . . Μελετώντας την προκήρυξη υλοποίησης του έργου που αφορά την οργάνωση, τη διαδικασία εκτέλεσης και την αποτίμηση της Ελληνικής PISA, διαπιστώνουμε ότι στα μαθήματα αξιολόγησης περιλαμβάνονται σύμφωνα με τον νόμο 4823/2021 άρθρο 104 παράγραφος 1, τα Μαθηματικά και η Γλώσσα. Υπενθυμίζουμε ότι στο Διεθνές σύστημα αξιολόγησης PISA περιλαμβάνονται και οι Φυσικές επιστήμες, καθώς ένας από τους βασικότερους στόχους της αξιολόγησης PISA είναι η διερεύνηση της ικανότητας των μαθητών/τριών να αντιμετωπίζουν ζητήματα της καθημερινής...