ΥΠΑΙΘ: Ιδρύσεις, καταργήσεις, ορισμοί ΕΠΑΛ και Εργαστηριακών κέντρων

Απόφαση με θέμα: Ίδρυση ΕΠΑ.Λ., Ορισμός Εργαστηριακών Κέντρων, Κατάργηση ΕΠΑ.Λ. και ΕργαστηριακώνΚέντρων για το σχολικό έτος 2022-2023 εκδόθηκε από το ΥΠΑΙΘ. Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την απόφαση